Produkti

Shoqeria e prodhimit të betonit “ALBA BETON” shpk, ju ofron beton të cdo lloj klase, sipas SSH – EN 206 – 1:2003 “Betoni, specefikimi, performanca, prodhimi dhe komformiteti “, me cilesi të lartë të produktit dhe të sherbimit të klasave përkatese si më poshtë:

Klasa e rezistences ne shtypje Rezistenca cilindrike N/mm2 Rezistenca kubike N/mm2
C 8/10 8 10
C 12/15 12 15
C 16/20 16 20
C 20/25 20 25
C 25/30 25 30
C 30/37 30 37
C 35/45 35 45
C 40/50 40 50
C 45/55 45 55
C 50/60 50 60
C 55/67 55 67
C 60/75 60 75

Këto klasa betonesh janë realizuar për klasat të ndryshme të ekspozimit të objektëve, si dhe klasa të ndryshme të uljes së konusit. Alba Beton është në gjëndje të plotësoje të gjitha kërkesat për betone specifike si:

  • Betone të papërshkrueshme nga uji (Depo uji, Pishina )
  • Betone të prezence të ujit të detit ose ujrave të tjera agresive
  • Betone në prezence të ngricave
  • Betone autonivelus
  • Betone të lehta me përzierje polisteroli për nivelim sipërfaqesh të ndryshme
  • Betone të armuar me fibra metalike ose sintetike për dysheme industriale etj…

Sipas kërkesave të klientëve kompania jonë ka arritur të prodhoje për herë të parë në Shqiperi, betone të klases mbi C 35/45.

Klasat e punueshmerise per te gjitha klasat e betonit normal qe prodhohen ne Alba beton sipas EN 206-1, jane:

Klasa e pnueshmerise se betonit te fresket Slump test (Vlera e lexuar nga Koni Abrahams sipas EN 12350-2
S1 10 – 40 mm
S2 50 – 90 mm
S3 100 -150 mm
S4 160 – 210 mm
S5 ≥ 220 mm

Klasat e viskozitetit te betonit vet-nivelues NMAS (16 mm) qe prodhohen ne Alba beton sipas EN 206-1, jane:

Klasa e viskozitetit te betonit te fresket t500 sipas EN 12350-8
VS1 < 2 s
VS2 ≥2 s